HållKoll Kalender

Den vanliga kalender med ovanliga funktioner

I HållKoll är Kalender, checklista och timer fristående men kan även kopplas ihop. Genom att koppla checklistor och timer till händelser och aktiviteter i din kalender så får du bättre koll på vad som ska göras och när.

Kontroll över din dag!

Hållkoll består olika funktioner som du kan koppla ihop eller använda fristående.

Kalender

Enkel och tydlig kalender

Lägg in händelser och påminnelser med bild, checklista, timer, text och kontaktpersoner.

Timer

Timer som ger visuellt stöd

Ställ in antalet minuter och starta nedräkningen. När tiden har räknats ned ljuder en larmsignal. Skapa en timer mall och återanvända timern..

Checklista

Checklista för dig som tycker om att att bocka av listor

Lägg in obegränsat antal punkter, välja en bild och ge den en rubrik. För att återanvända checklistan sparas den som en mall.

Har du nytta av HållKoll?

Självständighet, oberoende och kontroll

Du kanske har ADD, ADHD eller Autism, eller är en anhörig till någon nära som har någon av dessa diagnoser.

  • Känner du dig stressad och orolig att missa eller glömma ?
  • Tappar du bort tiden och fastnar i att att göra saker?
  • Är dina anhöriga oroliga att du ska vara på fel plats i fel tid?

HållKoll ger struktur, organisation och påminnelser som leder till mer kontroll och mindre stress. 

När kan jag använda HållKoll?

I hemmet och på fritiden

Använd en en timer när du ska tvätta, så har du koll när du ska tömma maskinen.  Skapa en checklista med dina dina favorit recept,  så att du inte glömmer någon ingrediens. Lägg in en påminnelse som har både bild, text och en kontakt som du kan ringa upp direkt.

Hemma

Arbete

Använd HållKoll som ett arbetshjälpmedel om du har problem med planering, organisation och behöver påminnas.

Arbete

Skolan

Lägg in schema och skapa checklistor över läxor och aktiviteter.

Skolan

Så fungerar HållKoll för mig..

Anders

Jag är mindre stressad

Jag har lagt in mina rutiner så som t.ex. raster, lunch, när taxin ska komma samt mina medicintider.

Jag var utan appen 1-2 veckor då min telefon gick sönder och då tappade jag rutinerna totalt. Blev stressad, fick ångest och kunde inte hålla tider.

Nu är jag märkbart lugnare och har bättre struktur på vardagen och glömmer inte bort viktiga möten eller medicintider och liknande. Jag har provat andra hjälpmedel men de har inte fungerat för mig. Bra verktyg i appen, hjälper mig att t.ex. hålla koll på att jag inte vilar för länge.

Marina

Nu är jag mer självständig!

När jag använder HållKoll så känner jag mig trygg och självständig. Jag behöver inte lika mycket stöd från andra och jag klarar mig själv. Nu när jag har börat studera så lägger jag in mitt schema och och mina läxor i HållKoll, HållKoll gör det möjligt för mig att vara självständig!

Kalender

Lägg in påminnelser med kontakter, bild, text och checklista

Timer

Enkel timer så att du får koll på tiden

Checklista

Checklista för dig som tycker om att bocka av listor

Produkt­information

VIKTIG INFORMATION - Versions uppdatering av HållKoll i Android

Google genomförde förändringar i sina system under 2018 vilket medfört att vi uppdaterat appen HållKoll i Android.

Därför ber vi alla våra kunder att uppdatera till den senaste versionen av HållKoll för Android. Samtliga inlagda händelser, timers och checklistor kommer att finnas kvar efter uppdateringen.

Om oss

Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och leva ett rikare liv.

Genom ett nära samarbete med personer med särskilda behov utvecklar vi hjälpmedel av hög kvalitet som ger människor ett rikare och bättre liv. Med våra hjälpmedel kan människor skapa struktur i sin vardag, kommunicera med människor i sin närhet, styra sin hemmiljö eller kalla på hjälp.

Den 20 mars 2019 förvärvade vi Comai, ett innovativt bolag som bland annat skapat appen HållKoll Kalender.

Ladda ner appen HållKoll

appstoregoogplay