• HållKoll kalender

    Få kontroll över din dag med HållKoll. Viktiga funktioner samlade på en plats

    Läs mer

 

HållKoll Kalender, app för stöd och hjälp. Det är svårt att få en känsla av funktionerna i en app utan att prova så därför kan du kostnadsfritt prova HållKoll. Ladda hem HållKoll till din smartphone och testa!

 

 

PROVA HÅLLKOLL KALENDER GRATIS UNDER EN MÅNAD!

Om  du är nöjd med HållKoll, starta ett abonnemang för 19 kr per månad, du kan avsluta när som helst.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

SOFIA HAR ADHD OCH AUTISM

Sofia använder kalendern och checklistan för att komma ihåg läxor och arbetsuppgifter. Hon känner sig mer lugn och har mer koll och är inte längre så orolig att missa information. Sofia använder även timer där hon har skrivit in mallar för olika lektioner och raster. Läs mer om andra personer som har haft nytta av HållKoll här

 

 


 

placeit(29)

HUR FUNGERAR  HÅLLKOLL KALENDER?

HållKoll är en app för dig som vill ha viktiga funktioner på samma plats, kalender, checklista och timer. Du kan även bjuda in stödpersoner som stöttar dig.  HållKoll Kalender är en enkel och tydlig kalender med checklista och timer. Läs mer om alla funktioner här

 

 

 

 

 

FÖR VEM?

Du kanske har ADD, ADHD eller Autism, eller är en anhörig till någon nära som  har någon av dessa diagnoser.  HållKoll Kalender för stöd och hjälp för dig som har svårt att planera, organisera och komma ihåg. Struktur, organisation och påminnelser är ofta stöd som gör dig mindre stressad och får mer koll. HållKoll Kalender kan vara ett stöd och hjälp i skolan, på arbetet och i vardagen.

Läs mer om olika personer som har haft nytta av Hållkoll Kalender här

 

 

 


 

UTMÄRKELSER OCH SAMARBETE

Applikationen HållKoll kalender har vunnit och delvis finansierats av  PTS innovationstävling. Fokusgrupper med deltagare från bland annat Arbetsförmedlingen samt Attention Riks har deltagit i framtagande av funktioner och design.

 

    

 

 

Nyheter