Arkiv för september, 2017

2017-09-20

HållKoll erhåller goda vitsord i utvärderingen av appsök

Appsök är en verksamhet vid Stockholms Läns Landsting som genomför valideringar av appar. Apparna granskas  manuellt i ett speciellt utvecklat analysverktyg på cirka 200 punkter-
Vi är mycket glada över att vår app HållKoll har fått en mycket bra vitsord i utvärderingen.
Appsök skriver följande
Kalenderapp med ren och tydlig layout. Checklista och timer är funktioner som kan användas fristående eller kopplas till en händelse i kalendern. Visst bildstöd kan användas, annars textbaserad. Visuell tidsvisning i timern. Några valbara larmljud. Appen har god kognitiv, visuell, taktil och auditiv tillgänglighet”.
Läs mer om appsök och utvärderingen här

2017-09-20

HållKoll Kalender nu är upphandlat som kognitionshjälpmedel i sjuklövern

Vi tackar för förtroendet och vi är mycket glada över att HållKoll Kalender nu är upphandlat som kognitionshjälpmedel i sjuklövern. Sjuklövern består av Landstinget i Västmanland, Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland, Landstinget i Örebro, Landstinget i sörmland, Landstinget i Uppsala samt Landstinget i Gävleborg.
Upphandlingen gäller HållKoll kalender installerad i en iPhone och som programvaran för iOS. Vår samarbetspartner företaget Funktionsverket levererar HållKoll installerad i en iPhone och vi levererar endast programvaran HållKoll Kalender.
HållKoll förskrivs av en Arbetsterapeut som ett personligt hjälpmedel.
Avtalet börjar att gälla från den 1 oktober 2017
Välkommen men frågor och beställningar