2017-09-20

HållKoll erhåller goda vitsord i utvärderingen av appsök

Appsök är en verksamhet vid Stockholms Läns Landsting som genomför valideringar av appar. Apparna granskas  manuellt i ett speciellt utvecklat analysverktyg på cirka 200 punkter-
Vi är mycket glada över att vår app HållKoll har fått en mycket bra vitsord i utvärderingen.
Appsök skriver följande
Kalenderapp med ren och tydlig layout. Checklista och timer är funktioner som kan användas fristående eller kopplas till en händelse i kalendern. Visst bildstöd kan användas, annars textbaserad. Visuell tidsvisning i timern. Några valbara larmljud. Appen har god kognitiv, visuell, taktil och auditiv tillgänglighet”.
Läs mer om appsök och utvärderingen här